Vrácení zboží

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na naši adresu.

Balík prosím viditelně označte číslem objednávky.

Formulář ke zrušení objednávky: Vzor

- Tímto ruším / rušíme objednávku k zakoupení následujícího zboží (*) těchto služeb

- Objednáno / Dodáno

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka (platí jenom pro papírovou formu)

- Datum

Adresa pro vrácení

INJECTEC

Martin - Wehnertplatz 5,

02763 Zittau

Německo